Fundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona głównaFundacja Rozwoju Gmin Polskich - strona główna


"NATURAlnie, że Kraków! – edukacyjne wędrówki po obszarach przyrodniczych Krakowa!

 

W okresie od 14 kwietnia do 30 czerwca 2012r. Fundacja Rozwoju Gmin Polskich zorganizowała cykl ogólnodostępnych wędrówek na cennych przyrodniczo terenach miasta Krakowa. Fundacja zorganizowała i przeprowadziła 21 spacerów przeznaczonych dla mieszkańców Krakowa, a także okolicznych gmin. Od połowy kwietnia do końca czerwca uczestnicy projektu mieli okazję zobaczyć: Panieńskie Skałki i Las Wolski, Łąki Nowohuckie, Rezerwat Przyrody Skołczanka i Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy, Rezerwat Bonarka wraz ze stawami przy stacji PKP Bonarka, Kompleks Łąk w Kostrzu, Łaki w Toniach, Zalew Zakrzówek i miejski odcinek Wisły, Aleję Waszyngtona i Sikornik, Zalew Bagry oraz Staw Płaszowski, Zbiornik Zesławice, Las w Rajsku, Fort 51, Rajsko i okolice, Użytek ekologiczny "Uroczysko Kowadza", Krakowskie Krzemionki, Kamieniołom Liban, Kopiec Krakusa, Dolinę Wilgi, Kopiec Wandy
i Lasek Mogilski,
 Dolinki Krakowskie – Dolinę Kobylańską, Żwirownię w Brzegach i Starorzecze Przewóz, Wzgórze Grodzisko, Boguciankę i Stępicę, Bibice
i Witkowice, Użytek ekologiczny "Uroczysko w Rząsce" oraz Skawiński Obszar Łąkowy.

 

 

  • PODSTAWOWE CELE PROJEKTU:

 

- wzbudzenie zainteresowania przyrodą Krakowa, interesującymi pod wzgledem botanicznym, zoologicznym i geologicznym terenami miasta;

- pogłębienie wiedzy uczestników spacerów na temat form ochrony przyrody,ze szczególnym uwzględnieniem ostoi NATURA 2000,

- budzenie szcunku do przyrody, uświadomienie zagrożeń środowiska naturalnego,

- zmniejszenie ubocznych i uciążliwych skutków dynamicznego rozwoju miasta poprzez rzetelną informację, edukację i rozbudzenie świadomości ekologicznej.

 

PROWADZENIEM SPACERÓW zajęli się specjaliści z dziedziny botaniki, zoologii i ornitologii - Państwo: Anna Tyc, Bogusław Binkiewicz, Piotr Filimowski, Waldemar Heise oraz Wojciech Kudła - profesjonaliści z dziedzin przyrodniczych, którzy w sposób ciekawy i dostosowany do potrzeb odbiorców prezentowali cenne walory przyrodnicze znajdujace się na terenie Krakowa wrazukazaniem rzadkich gatunków zwierząt i roślin, siedliskami ich bytowania oraz formami ich ochrony.

 

UCZESTNICY SPACERÓW -  ODBIORCY PROJEKTU:

Spacery cieszyły się dużą popularnością wśród mieszkańców krakowa i okolic. Łącznie wzięło w nich udział blisko 300 osób. Uczestnicy wędrówek przyznawali,że prezentowane miejsca były im dotąd nieznane lub wiedzieli o nich niewiele. Przyrodnicze spacery pozwoliły im zagłębić się w intrygujący świat przyrody, będący zaledwie na wyciągnięcie ręki!

 

 

Ostatnim elementem projektu "NATURAlnie, że Kraków! – edukacyjne wędrówki po obszarach przyrodniczych Krakowa!” była mapa, która została oddana w Państwa ręce. Jej zadaniem jest przedstawienie choć części obserwowanych przez uczestników spacerów bogatych przyrodniczo miejsc w Krakowie i zachęcenia do ich odwiedzania.

 

                                           

 

Projekt był współfinanasowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

 

Patronatem medialnym projekt objęli:

 

              

 


Fundacja Rozwoju
Gmin Polskich

adres biura:

ul. Halicka 10/11
31-036 Kraków
pokój nr 110

biuro@frgp.pl

 

adres siedziby:
ul. Mazowiecka 104A/36
30-023 Kraków


tel. +48 791 934 343,
+48 600 446 561


Facebook


pomagają nam

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

parnerzy frgp

Copyright © Fundacja Rozwoju Gmin Polskich 2010
Projekt: Agencja Interaktywna Krakweb.pl, CMS: ICEportal 3 CMS